หน้าแรก | แบบฟอร์ม | ระเบียบ กฎหมาย | ประชาสัมพันธ์ | คำสั่ง | แผนที่ |
เมนูหลัก
ประกาศสอบราคา
แจ้งการชำระเงินผ่านธนาคาร(NSSC-Bill Payment)
หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่ายปี57
แบบประเมินประสิทธิภาพ 2558
แบบรายงานT-SAR 2557
การประชุมครูและบุคลากร
คำสั่งโรงเรียน
การบริหารงานกลุ่มงบประมาณ
สลิปเงินเดือนข้าราชการครู น.ว.(D_MONEY Service)
สลิปเงินเดือนข้าราชการบำนาญ น.ว.(D-Pension Servic)
โรงเรียนสีเขียว นครสวรรค์ (NSSC GO GREEN)
แบบฟอร์มกลุ่มงบประมาณ
กฎหมายและระเบียบน่ารู้
D-Training
กลุ่มบริหารงบประมาณ(นางนิราพร ตันพงษ์)
  ครูและบุคลากร โรงเรียนนครสวรรค์
  โครงสร้างกลุ่มงบประมาณ
  การจัดวางตัวบุคคล
กลุ่มอำนวยการ (ฉลาด พะนาน)
  งานสำนักงานผู้อำนวยการ (สุภีร์ อ่วมงาม)
  งานธุรการและสารบรรณ (สุวรรณา ภมรพิบูลย์)
  งานสวัสดิการ (นางสุวรรณา ภมรพิบูลย์)
กลุ่มนโยบายและแผนงาน (ณัฐกานต์ ติยะสัญ)
  งานแผนงานโรงเรียน (สุพรรณา มีมุข)
  งานสารสนเทศ (ฉัตรนลิน ชาตินรินทร์)
  ควบคุมภายใน (กัลยากร เปรมจิตต์)
  งานระบบประกันคุณภาพการศึกษา(สมพิศ สะบายแท้)
กลุ่มบริหารสินทรัพย์ (วิลาวรรณ์ ศรีทอง)
  งานการเงินและบัญชี (มะลิวรรณ์ มัญจาวงษ์)
  งานพัสดุและสินทรัพย์ (ปาณิสรา ม่วงงาม)
ประชาสัมพันธ์ NSSC GO GREEN
การจัดสรรงบประมาณปี2558
D_STAR MODEL
ISchool
KM_NSSC social web
กลุ่มบริหารบุคคล
  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล
  งานบุคลากร (นางสาวกฤษณา บุญชื่น)
  แบบฟอร์มกลุ่มบริหารบุคคล
  แบบกรอกข้อมูลนักเรียนปกครอง
การแข่งขันกีฬาคณะสีปี2558

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มงบประมาณ โรงเรียนนครสวรรค์
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 
 
ประชาสัมพันธ์
20/03/2560 21:37:14
โปรแกรมLight shot
สำหรับ โหลดโปรแกรม light shot
25/02/2559 12:45:12
คู่มือการทำแผนปฏิบัติการปี2559
แนวทางการเขียนโครงการและสาระสำคัญนโยบาย จุดเน้น ทางการศึกษา
24/06/2558 09:28:49
ตรวจสอบรายชื่อ UNDO
ขอเชิญครูอาจารย์ที่ยื่น UNDO ตรวจสอบรายชื่อของท่านในการยื่น UNDO หากมีการตกหล่นขอให้แจ้งได้ที่ฝ่ายการเงินโรงเรียนนครสวรรค์ หากมีครูอาจารย์ที่มีความประสงค์ขอ UNDO ให้ยื่นได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 25...
 
 
 
 
กิจกรรม
11/06/2558 09:58:05
คำสั่งโรงเรียนนครสวรรค์ที่ 117/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันไหว้ครูและนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขากบ ประจำปีการศึกษา 2558
11/06/2558 09:50:43
คำสั่งโรงเรียนนครสวรรค์ที่ 117/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันไหว้ครูและนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขากบ ประจำปีการศึกษา 2558
14/05/2558 16:14:14
คำสั่งโรงเรียนนครสวรรค์ที่ 792558
คำสั่งโรงเรียนนครสวรรค์ที 79/2558 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาประจำชั้น ปีการศึกษา 2558
 
 
 
 
ข่าว สพฐ.
 
 
 
 
พ.ร.บ. / ระเบียบ / ประกาศ / อื่นๆ
 
 
 
 
ผลโพลล์
การชำระเงินระดมทรัพยากรผ่านธนาคารกรุงไทยกับความพึงพอใจข้อใดมากที่สุด
การประชาสัมพันธ์การชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย
 
18.1 %
การพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคาร
 
56.0 %
การให้บริการที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
 
2.2 %
อัตราค่าธรรมเนียมการบริการของธนาคารกรุงไทย
 
0.6 %
ความสะดวก ความปลอดภัย เกิดประโยชน์ ประหยัดและมีประสิทธิภาพ
 
23.1 %
 
 
เข้าสู่ระบบ
แบบสำรวจ
การชำระเงินระดมทรัพยากรผ่านธนาคารกรุงไทยกับความพึงพอใจข้อใดมากที่สุด
การประชาสัมพันธ์การชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย
การพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคาร
การให้บริการที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
อัตราค่าธรรมเนียมการบริการของธนาคารกรุงไทย
ความสะดวก ความปลอดภัย เกิดประโยชน์ ประหยัดและมีประสิทธิภาพ
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2555 : กลุ่มบริหารงบประมาณ เว็บไซต์นี้ พัฒนาโดย สตางค์เน็ต สตูดิโอ (นครสวรรค์) เว็บไซต์ www.satangsoft.com